Voorwaarden

Inschrijving

Wanneer u belangstelling hebt, verzoeken wij u dit door middel van het online aanmeldingsformulier kenbaar te maken en uw aanmelding in te sturen vóór 1 mei 2018.
Op dit formulier kunt u ook een aantal voorkeuren aangeven, wij zullen proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Selectieprocedure

Het succes van de afgelopen jaren plaatst ons tevens voor een probleem. Door de grote hoeveelheid aanmeldingen zijn wij genoodzaakt om onze deelnamevoorwaarden enigszins aan te scherpen. Onze ballotage-commissie zal met name uitgaan van kwaliteit, variëteit en originaliteit. Over eventuele plaatsing en toegekende locatie wordt niet gediscussieerd.

De verwachting is dat het aantal deelnemers ook na de ballotage wederom te groot zal zijn. Er kunnen deelnemers op de reservelijst worden geplaatst. Onze ervaring is dat er op het laatste moment toch altijd weer een aantal afmeldingen is. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of u hiermee akkoord gaat.

Na selectie zal het door u verschuldigde bedrag door middel van automatische incasso geïnd worden.
Pas na betaling is uw plaatsing definitief.

Kosten

De kosten voor deelname aan de KunstMarkt zijn als volgt vastgesteld:
  • Vrije kraam (beide zijden beperkte vrije loopruimte) €65
  • Hoekkraam (een zijde beperkte vrije loopruimte) €60
  • Tussenkraam (een zijde beperkte vrije loopruimte) €55
  • Vrije plek €60
Electriciteit € 10,- (u wordt geacht zelf voor een haspel te zorgen).
Wij zijn een stichting en niet BTW-plichtig.
U zorgt zelf voor de afvoer van eventueel afval. Niet opgeruimd afval zal op uw kosten verwijderd worden.

Bij een afzegging tussen vier weken en één week voor de aanvang van de KunstMarkt wordt 50% van het betaalde staangeld terugbetaald. Bij afzegging daarvoor wordt het gehele betaalde bedrag terugbetaald en bij afzegging daarna vindt in principe geen terugbetaling van het betaalde staangeld meer plaats.

Verdere voortgang

In de weken voor de KunstMarkt krijgt u ruim voor de tijd instructies over de aanrij-tijden, de locaties en opbouw van de kramen. Deze instructies worden u via email doorgestuurd.
U bent zelf verantwoordelijk voor het correct verstrekken van het juiste email-adres.

Openingstijden

De KunstMarkt begint op zondag om 12:00 uur en sluit om 17:00 uur.

Locaties

De locaties zijn:
  • de Markt
  • Kerkplein
  • Mazijk
  • Mazijkveld
  • Langs de Wal
  • Kasteelpark
in het historische hart van Wijk bij Duurstede.
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de KunstMarkt zullen dit keer ook in de Klooster Leuterstraat en de Veldpoortstraat ruimte voor kramen komen.

Over de toegekende locatie kan in principe niet gedicussieerd worden. Wij proberen met de toekenning van de locaties zo veel mogelijk rekening te houden met specifieke wensen. Het risico bestaat echter dat dit door het grote aantal specifieke wensen niet altijd mogelijk is.

Handelaren

Het is de bedoeling dat er eigen werk getoond wordt. Het tonen van technieken en het demonstreren ervan wordt bijzonder op prijs gesteld. Als onderdeel van de ballotage zal de organisatie handelaren van de KunstMarkt weren.

Opbouw

De deelnemers krijgen de beschikking over een houten marktkraam met luifel. De kraam is 4.00 meter lang.

Er worden bij de kramen geen stoelen meegeleverd, hiervoor moet de deelnemer eventueel zelf voor zorgen.

Er is een beperkt aantal extra kraam-balken beschikbaar. Geef bij uw inschrijving aan of u hier gebruik van wilt maken.

U bent verder zelf verantwoordelijk voor een eventuele windschermen voor uw kraam. Het is verstandig bij slecht weer een (bij voorkeur helder, doorzichtig) plastic windscherm mee te brengen.

Het is niet toegestaan spullen voor of naast andermans kraam te plaatsen. In geval van twijfel beslist de organisatie.

Het opbouwen van de KunstMarkt gebeurt tussen 09:00 en 12:00 in de ochtend van de KunstMarkt. Om de verkeerstroom in ons kleine stadje te waarborgen krijgt u een zogenaamd tijdslot toebedeeld waarbinnen u kunt aanrijden en uw kraam opbouwen. Zorg dat u op tijd bent, u wordt geacht zich te houden aan deze aanrij-tijden. Wij moeten hier helaas streng op toezien.

Publiciteit

Aan onze KunstMarkt wordt bekendheid gegeven door middel van affiches, persberichten en diverse sociale media.

Stroomvoorziening

In de kramen is geen stroomvoorziening aanwezig. Er kan in zeer beperkte mate, wanneer dat wenselijk/-noodzakelijk is en reeds op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een stroomaansluitpunt worden zorggedragen. U dient zelf voor aansluitsnoeren (haspels e.d.) zorg te dragen.

No-show

Indien een locatie, zonder vooroverleg met de organisatie, niet binnen twee uur na de opgegeven aanrij-tijd is ingenomen beschouwen wij deze als een 'no-show' (de betreffende deelnemer is zonder opgave van reden niet naar de KunstMarkt gekomen).
Wij houden ons dan het recht voor deze locatie anders in te zetten.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei calamiteit, als deelnemer dient u zelf een WA-verzekering te hebben afgesloten. U blijft te allen tijde zelf voor uw eigen goederen verantwoordelijk. Uw waren zijn niet verzekerd tijdens de KunstMarkt.

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan waren of goederen van de deelnemers. De organisatie van de KunstMarkt is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw eigendommen voor, tijdens of na de KunstMarkt

Mocht kort voor of tijdens de KunstMarkt besloten worden deze af te lasten om redenen buiten de invloedssfeer van de organisatie, dan is het niet mogelijk de organisatie aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte kosten (bijv. verminderde/geen verkoop).

Daar waar deze voorwaarden niet in voorzien beslist het bestuur van WijkNogLeuker, die de KunstMarkt Wijk bij Duurstede organiseert.