Veel gestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen aan de KunstMarkt?

Een aanmelding begint met het invullen van het online aanmeldingsformulier.

Wanneer vindt de KunstMarkt plaats?

De KunstMarkt is altijd op de eerste zondag van oktober. In 2018 is dat op zondag 7 oktober (van 12.00 tot 18.00 uur).

Wat kost deelname aan de KunstMarkt?

De kosten van deelname hangen van een aantal zaken af. De deelnamekosten staan o.a. op deze website vermeld, kijk hiervoor bij ‘voorwaarden’ of op het inschrijfformulier.

Wanneer weet ik of ik ben toegelaten?

Inschrijfformulieren die ons vóór 1 mei hebben bereikt worden in de eerste selectieronde beoordeeld. Over de uitslag daarvan worden de inschrijvers eind mei schriftelijk geïnformeerd.

Kan er na 1 mei nog worden ingeschreven?

Ja, dat kan dan nog steeds. Echter formulieren die na 1 mei worden ingezonden worden pas in behandeling genomen indien en voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. Zodra een plaats kan worden toegewezen wordt de inschrijver daarover geïnformeerd.

Hoe groot zijn de kramen?

De kramen hebben een lengte van 4.00 meter. Een vrije kraam heeft aan weerszijden beperkte loopruimte, een hoekkraam heeft aan één zijde beperkte loopruimte. Een vrije plek is ongeveer even groot als een vrije kraam.

Is er stroom in/bij de kramen aanwezig?

In de marktkramen is geen stroomvoorziening aanwezig. In beperkte mate kan, wanneer dat wenselijk/noodzakelijk is en reeds op het inschrijfformulier is aangegeven, voor een stroomaansluitpunt worden zorggedragen. Aansluitsnoeren dienen door de deelnemer/gebruiker zelf te worden verzorgd.

Hoe kan in een kraam werk worden opgehangen?

In de kramen kan in principe geen werk worden opgehangen. Er is een beperkte hoeveelheid extra tussenbalken beschikbaar waaraan eventueel licht werkt gehangen kan worden. Indien u hier gebruik van wilt maken dient u dit aan te geven op het aanmeldformulier.

Kan ik speciale wensen t.a.v. mijn staanplaats aangeven?

Speciale wensen kunt u op het inschrijfformulier aangeven. Zoveel mogelijk wordt daarmee bij de indeling rekening gehouden. Echter eenzelfde standplaats als in voorgaande jaren kan niet worden gegarandeerd.

Hoeveel stoelen heeft een kraam?

Er worden geen stoelen beschikbaar gesteld.

Zit er een dak op de kraam?

Ja, het dak wordt gevormd door een afdekzeil. In beperkte mate kan verder een balk beschikbaar worden gesteld waaraan iets kan worden ophangen. In geval van slecht weer (regen/wind) dient u zelf voor extra zeildoek(en) te zorgen.

Waar staat mijn kraam?

De indeling wordt pas enkele weken voor aanvang van de KunstMarkt vastgesteld en bekendgemaakt Vooraf kan daarover geen informatie worden verkregen. Ruim voor de KunstMarkt wordt u geinformeerd over uw locatie en uw aanrijtijden.

Hoe laat kan ik met de inrichting van de kraam beginnen?

De opbouw van de KunstMarkt vindt plaats tussen 9:00 en 12:00 in de ochtend van de KunstMarkt. Om een goede verkeerstroom door ons kleine stadje te garanderen krijgt u van ons een zogenaamd tijdslot waarbinnen u kunt aanrijden en uw kraam opbouwen. Deze tijden worden in de weken voor aanvang van de KunstMarkt aan u meegedeeld.

Kan de auto naast de kraam worden geparkeerd?

Neen, dat is niet mogelijk. Binnen het u toebedeelde tijdslot kunt u met de auto de spullen naar uw kraam brengen. Het is de bedoeling dat de auto zo spoedig mogelijk naar een van de parkeerterreinen gereden wordt. Onze locatie-coordinatoren houden hier toezicht op.

Hoe kan ik het staangeld betalen?

Door het invullen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met een automatische incasso op uw rekening. De incasso zal uiteraard pas gedaan worden nadat u officieel een plaats toegewezen heeft gekregen.

Wat te doen met regenachtig weer?

Gewoon komen, want de KunstMarkt gaat gewoon door. Hoewel we dit natuurlijk niet in eigen hand hebben, prijzen we ons wel gelukkig dat we meestal gewoon mooi (en soms zelfs prachtig) weer hebben begin oktober. Zorg wel eventueel voor doorzichtig plastic om de achter- en zijkant van uw kraam af te schermen.